Kiedy mogę skorygować deklarację podatkową?

Kiedy mogę skorygować deklarację podatkową? Co do zasady podatnik może skorygować deklaracje podatkowe w każdym czasie o ile nie nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego. Napisałem, że co do zasady, gdyż ordynacja podatkowa wskazuje pewne przypadki kiedy prawo do dokonania takiej korekty ulega zwieszeniu.  Ma to zazwyczaj miejsce wtedy kiedy fiskus weryfikuje nasz rozliczenia. Przyjrzyjmy się jednak wszystkim przypadkom po kolei. Bardzo często spotykam się ze stanowiskiem, że prawo do korekty ulega zawieszeniu w trakcie czynności sprawdzających. Otóż jest to nieprawda. W toku czynności sprawdzających podatnik może złożyć prawnie skuteczną korektę deklaracji i urzędnik nie może mu tego zabronić. Czynności sprawdzające są […]

Otrzymałem protokół kontroli i co dalej?

Protokół kontroli jest dokumentem kończącym kontrolę podatkową, czyli najczęściej stosowaną procedurę weryfikacji rozliczeń podatkowych stosowanych przez urząd skarbowy. Dokument ten często mylony jest z decyzją. Należy mieć na uwadze, że protokół kontroli nie nakłada na podatnika żadnych obowiązków podatkowych, w tym sensie, że z samego faktu wydania i wręczenia tego dokumentu podatnikowi urząd nie ma podstaw do egzekwowania podatków czy żądania ich wpłaty bądź dokonania korekty deklaracji. Jest to jednak niewątpliwie ważny moment aby zdecydować co robić dalej. Po zakończeniu kontroli odwiesza się prawo do dokonania korekty deklaracji podatkowych dotyczących kontrolowanych i weryfikowanego przez urząd skarbowy (dokładnie organ podatkowy) podatków. […]

Czynności sprawdzające, czyli co ten urząd chce ode mnie?

Skontrolować nasze podatki może zarówno naczelnik urzędu skarbowego jak i naczelnik urzędu celno-skarbowego. Każdy z tych organów ma uprawnienia do przeprowadzenia różnych procedur. I tak, naczelnik urzędu skarbowego może przeprowadzić: czynności sprawdzające; kontrolę podatkową; postępowanie podatkowe. Natomiast naczelnik urzędu celno-skarbowego może przeprowadzić: kontrolę celno-skarbową; postępowanie podatkowe.   W tym wpisie przybliżę czynności sprawdzające. Czynności sprawdzające są najmniej sformalizowaną procedurą weryfikacyjną. Tutaj organ co do zasady nie może zbierać dowodów ani przesłuchiwać świadków czy też ustalać stanu faktycznego. Piszę, że co do zasady, gdyż w przypadku np. weryfikacji wydatków na cele mieszkaniowe i weryfikacji ulgi podatkowej możliwe jest ustalanie stanu faktycznego. […]

Czy pełnomocnik w ogóle jest mi potrzebny?

Jest to pierwszy wpis na blogu i długo zastanawiałem się nad pierwszym tematem. Zagadnienie, które chcę poruszyć to tak naprawdę temat rzeka. Nie opiszę wszystkich zagadnień, nie chcę też aby ten pierwszy artykuł był jakoś specjalnie merytoryczny i napisany niczym praca doktorska. Przedstawię jednak zrozumiałym językiem czemu pełnomocnik jest ci potrzebny i na jakim etapie. Zajmuję się, można by powiedzieć, że zawodowo, reprezentacją podatników w sporach z organami podatkowymi. Najpierw byłem po tamtej stronie, a od 2015 r. reprezentuję podatników. Mam na swoim koncie kontrole gdzie zobowiązania podatkowe wynosiły ponad 25 mln PLN. Często dzwonią do mnie klienci i w […]

Już w piątek pierwszy wpis. Będziemy dzielić się wiedzą, podpowiadać, a także pisać o naszych doświadczeniach i bojach jakie toczymy. A toczymy ich wiele i będzie o czym pisać.