Czynności sprawdzające, czyli co ten urząd chce ode mnie?

Skontrolować nasze podatki może zarówno naczelnik urzędu skarbowego jak i naczelnik urzędu celno-skarbowego. Każdy z tych organów ma uprawnienia do przeprowadzenia różnych procedur. I tak, naczelnik urzędu skarbowego może przeprowadzić: czynności sprawdzające; kontrolę podatkową; postępowanie podatkowe. Natomiast naczelnik urzędu celno-skarbowego może przeprowadzić: kontrolę celno-skarbową; postępowanie podatkowe.   W tym wpisie przybliżę czynności sprawdzające. Czynności sprawdzające są najmniej sformalizowaną procedurą weryfikacyjną. Tutaj organ co do zasady nie może zbierać dowodów ani przesłuchiwać świadków czy też ustalać stanu faktycznego. Piszę, że co do zasady, gdyż w przypadku np. weryfikacji wydatków na cele mieszkaniowe i weryfikacji ulgi podatkowej możliwe jest ustalanie stanu faktycznego. […]