Kiedy mogę skorygować deklarację podatkową?

Kiedy mogę skorygować deklarację podatkową? Co do zasady podatnik może skorygować deklaracje podatkowe w każdym czasie o ile nie nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego. Napisałem, że co do zasady, gdyż ordynacja podatkowa wskazuje pewne przypadki kiedy prawo do dokonania takiej korekty ulega zwieszeniu.  Ma to zazwyczaj miejsce wtedy kiedy fiskus weryfikuje nasz rozliczenia. Przyjrzyjmy się jednak wszystkim przypadkom po kolei. Bardzo często spotykam się ze stanowiskiem, że prawo do korekty ulega zawieszeniu w trakcie czynności sprawdzających. Otóż jest to nieprawda. W toku czynności sprawdzających podatnik może złożyć prawnie skuteczną korektę deklaracji i urzędnik nie może mu tego zabronić. Czynności sprawdzające są […]

Czynności sprawdzające, czyli co ten urząd chce ode mnie?

Skontrolować nasze podatki może zarówno naczelnik urzędu skarbowego jak i naczelnik urzędu celno-skarbowego. Każdy z tych organów ma uprawnienia do przeprowadzenia różnych procedur. I tak, naczelnik urzędu skarbowego może przeprowadzić: czynności sprawdzające; kontrolę podatkową; postępowanie podatkowe. Natomiast naczelnik urzędu celno-skarbowego może przeprowadzić: kontrolę celno-skarbową; postępowanie podatkowe.   W tym wpisie przybliżę czynności sprawdzające. Czynności sprawdzające są najmniej sformalizowaną procedurą weryfikacyjną. Tutaj organ co do zasady nie może zbierać dowodów ani przesłuchiwać świadków czy też ustalać stanu faktycznego. Piszę, że co do zasady, gdyż w przypadku np. weryfikacji wydatków na cele mieszkaniowe i weryfikacji ulgi podatkowej możliwe jest ustalanie stanu faktycznego. […]