Kiedy mogę skorygować deklarację podatkową?

Kiedy mogę skorygować deklarację podatkową? Co do zasady podatnik może skorygować deklaracje podatkowe w każdym czasie o ile nie nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego. Napisałem, że co do zasady, gdyż ordynacja podatkowa wskazuje pewne przypadki kiedy prawo do dokonania takiej korekty ulega zwieszeniu.  Ma to zazwyczaj miejsce wtedy kiedy fiskus weryfikuje nasz rozliczenia. Przyjrzyjmy się jednak wszystkim przypadkom po kolei. Bardzo często spotykam się ze stanowiskiem, że prawo do korekty ulega zawieszeniu w trakcie czynności sprawdzających. Otóż jest to nieprawda. W toku czynności sprawdzających podatnik może złożyć prawnie skuteczną korektę deklaracji i urzędnik nie może mu tego zabronić. Czynności sprawdzające są […]